Synergie

Synergie is de ‘match’ die ontstaat op het moment dat mensen een gemeenschappelijk doel zien, zich onderling verbonden voelen en hun focus bewust ‘in het midden’ leggen voorbij persoonlijke concepten en meningen. Bij een match worden de krachten van nature gebundeld en ontstaat er een gezamenlijk creatief en ordenend ‘veld’, waarbij de effectieve output sterk toeneemt en win-win oplossingen vanzelf tevoorschijn komen.